O nás

Mateřská škola Dobroslavice je jednotřídní, její odloučené pracoviště má taktéž jednu třídu a nachází se v Děhylově. Vzděláváme děti od dvou do šesti let. Pedagogové se při své práci řídí Rámcovým vzdělávacím programem, který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu s názvem HRAJEME SI SE VČELÍMI MEDVÍDKY.

    NÁŠ TÝM DOBROSLAVICE                                                NÁŠ TÝM DĚHYLOV

Bc. Ivana Břusková - ředitelka                                             Bc. Ivana Břusková - ředitelka

Bc. Alena Musialová - učitelka                                             Bc. Lenka Múdriková - učitelka

Pavlína Vitásková - učitelka                                                  Kristina Vaculíková - školní asistent, učitelka

Blanka Svidrová - školnice, výdej stravy                             Anežka Homová - školnice, výdej stravy