O nás

Mateřská škola Dobroslavice je jednotřídní, její odloučené pracoviště má taktéž jednu třídu a nachází se v Děhylově. Vzděláváme děti od dvou do šesti let. Pedagogové se při své práci řídí Rámcovým vzdělávacím programem, který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu s názvem SVĚT KOLEM NÁS. Vzdělávání naší mateřské školy se zaměřuje na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na sounáležitost k přírodě a na citový postoj ke světu kolem nás. Dále pak rozvíjí osobnost dítěte k pozitivnímu vztahu k sobě i ke druhým, v souladu s všelidskými hodnotami pro generaci 3. tisíciletí, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, solidarita se slabšími a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti. Naše předškolní vzdělávání vychází z doplňujícího postavení rodiny a její prvořadosti.


Náš tým Dobroslavice                                   Náš tým Děhylov

Bc. Ivana Břusková - ředitelka                                                     Bc. Lenka Múdriková - učitelka

Bc. Alena Musialová - učitelka                                                     Pavlína Vitásková - učitelka

Mgr. Hana Vaňáková                                                                    Kristina Vaculíková - školní asistent

Blanka Svidrová - školnice, výdej stravy                                     Jiřina Antonínová - školnice, výdej stravy

Anežka Homová - zástup za paní Svidrovou                              Ema Schikorová - zástup za paní

                                                                                                                                     Antonínovou