Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Dobroslavice
Slezská 260/3a
747 94 Dobroslavice

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - předškolní vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Jídelna - výdejna

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace
  Slezská 23/41
  747 94 Dobroslavice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace
  Slezská 23/41
  747 94 Dobroslavice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 595 050 027 (Dobroslavice)
  pevná linka: +420 595 057 025 (Děhylov)
  mobilní telefon: +420 602 156 184 (ředitelka)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.msdobroslavice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace
  Slezská 23/41
  747 94 Dobroslavice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  ms.dobroslavice@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  ajakqnw

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181843524/0300

6. IČO

71005145

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms.dobroslavice@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ajakqnw

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace, Slezská 23/41, 747 94 Dobroslavice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Dobroslavice, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.