Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se podíleli na pohoštění při společné akci 

KARNEVAL S HOPSALÍNEM V KULTURNÍM DOMĚ V DĚHYLOVĚ.

Tlačítkem šipky vpravo nahoře můžete přepnout mezi MŠ Dobroslavice a MŠ Děhylov, které jsou barevně odlišeny. Šipkami vlevo přepínáte mezi jednotlivými měsíci. Tlačítkem plus dole vpravo si můžete kalendáře našich mateřských škol přidat do svého Google Kalendáře, a tím vám budou dostupné i ve vašich zařízeních.

Po kliknutí na jednotlivou událost si zobrazíte podrobnosti akce.

Projekt DIGITALIZUJEME ŠKOLU 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY-KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace, Slezská 23/41 obdrží částku 32. 000,-Kč.

Pověřencem naší organizace pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDRP) je Mgr.Kamil Nečas.

Kontakt: kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz