INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte (formulář je
k dispozici v šatně - skříňka u desinfekce (MŠ Dobroslavice), stůl v zádveří (MŠ Děhylov) se vyplňuje ráno při
příchodu v případě jakékoliv změny zdravotního stavu dítěte, např. při
alergické reakci na očkování, reakce bodnutí hmyzem, otok dásní při prořezávání
zubů, odřeniny, pohmožděniny a jakékoliv jiné příznaky u dítěte vyskytující se
ráno při předávání dítěte zákonného zástupce pedagogickému personálu).

INFROMACE PRO RODIČE K OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

na základě dokumentu MŠMT ČR "Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020" Vás chceme informovat o následujících provozních opatřeních.

 • Termín otevření mateřské školy - pondělí 25.5. 2020.
 • Při nástupu dítěte do MŠ musíte přinést Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem a opatřené datem 25.5.2020.
 • Při cestě do MŠ a před budovou MŠ je nutné, abyste dodržovali bezpečnou vzdálenost od ostatních osob.
 • Do budovy a šatny MŠ vcházejte s dětmi jen, když je prázdná. Pokud se v určitou dobu vyskytne v šatně někdo jiný, vyčkejte prosím venku.
 • Do šatny vstupujte s rouškou (či jinou ochranou úst a nosu). Použitou roušku, ve které dítě přišlo do školky, odneste prosím domů a na zpáteční cestu mu přineste roušku novou.
 • Desinfekce na ruce pro dospělé je k dispozici u vstupu do šatny. Prosím používejte ji.
 • Žádáme Vás také o pomoc dětem při převlékání, aby se doba pobytu v šatně co nejméně zkrátila.
 • Dodržujte příchod do MŠ nejpozději do 8:00!!!
 • Dítě doprovoďte po schodech nahoru, samotné ho pošlete přes chodbu do třídy. Zde si ho převezme paní učitelka a doprovodí ho do koupelny.
 • Děti a pedagogové v prostoru MŠ během dne roušku mít nemusí.
 • Každé dítě si donese jednu čistou roušku zabalenou v sáčku, která zůstane ve třídě, pro případ výskytu Covid-19.
 • Jelikož budeme s dětmi trávit převážnou část na školní zahradě, dejte prosím dětem vhodné oblečení, pokrývku hlavy a každý den přineste dětem batůžek s podepsaným pitím, které si budou nosit děti pouze na zahradu.
 • Děti si do MŠ nic nepřinesou ani neodnesou ( hračky, plyšáky, výkresy atd.....)
 • Při vyzvedávání dětí smí do budovy MŠ vstoupit pouze jedna doprovázející osoba. Opět prosíme, abyste se zdržovali v prostorách MŠ co nejkratší dobu.
 • Vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění Covid-19,minimalizujte pobyt dítěte v MŠ na dobu nezbytně nutnou.
 • Komunikace s učitelkou nebude možná, proto veškeré dotazy posílejte na školní e-mail nebo telefonicky.


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU- PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

KALENDÁŘ AKCÍ MŠ DOBROSLAVICE A MŠ DĚHYLOV

Tlačítkem šipky vpravo nahoře můžete přepnout mezi MŠ Dobroslavice a MŠ Děhylov, které jsou barevně odlišeny. Šipkami vlevo přepínáte mezi jednotlivými měsíci. Tlačítkem plus dole vpravo si můžete kalendáře našich mateřských škol přidat do svého Google Kalendáře, a tím vám budou dostupné i ve vašich zařízeních.

Po kliknutí na jednotlivou událost si zobrazíte podrobnosti akce.

Partneři 

Pověřencem naší organizace pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDRP) je Mgr.Kamil Nečas.

Kontakt: kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz