Vítejte na našich stránkách O nás

Mateřská škola Dobroslavice je jednotřídní, její odloučené pracoviště má taktéž jednu třídu a nachází se v Děhylově. Vzděláváme děti zpravidla od tří do šesti let. Za určitých podmínek přijímáme i děti dvouleté, v MŠ pomáhá s malými dětmi školní asistent.  V roce 2019 jsme se zapojili do projektu Smyslová zahrada a ve spolupráci s rodiči jsme vybudovali přírodní učebnu na obou zahradách, kde děti vedeme k praktickým činnostem cíleným na kladný vtah k přírodě. Zakomponovali jsme výukové prvky z přírodních materiálů: bosochodecký chodník, hmyzí hotel, pítko a krmítko pro ptactvo a vyvýšené záhony, kde pěstujeme jahody, mrkev a bylinky. Tyto prvky jsou esteticky doplněny jehličnatým stromečkem, který si děti zdobí, dále ovocnými keříky a budkami pro ptáčky. Našim společným cílem je, aby obě pracoviště splňovala všechny podmínky bezpečného a podněcujícího prostředí, do kterého budou rodiče rádi posílat své děti.