Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Základní informace pro školní rok 2023/2024

Základní informace pro školní rok 2023/2024Začátky ve školce

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

  1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
  2. Zvykejte dítě na odloučení.
  3. Veďte dítě k samostatnosti - nechejte ho, ať se samo obléká, obouvá, umývá, vyhrne si rukávy, jí ...
  4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky.
  5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
  6. Dejte dítěti s sebou do školky něco důvěrného.
  7. Plňte své sliby.
  8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
  9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
  10. Promluvte si s učitelkou.

Provoz školky

Mateřská škola je otevřena v pondělí až pátek od 6.30 do 16.00 hodin.

Školné

Školné je stanoveno na 300,- Kč měsíčně. Platbu uhraďte v období od 10. do 15. dne každý měsíc ráno ve třídě do 8.00 hodin.

Stravné

Stravné se platí trvalým příkazem z bankovního účtu zákonného zástupce. Děti v kategorii od 3 do 6 let platí 53,- Kč a 7 leté děti 54,-Kč na den. 

Omluva z docházky

Zákonní zástupci mají povinnost omlouvat děti při nepřítomnosti ve školce následovně: při předem známé absenci jsou zákonní zástupci povinni dítě omluvit den předem a to do 12.00 hodin. Pokud dítě náhle onemocní, ihned to prosím ohlaste telefonicky do školky, oběd si můžete vyzvednou pouze 1. den nemoci od 11.00 do 11.30 hodin ve školce do jídlonosičů přinesené z domu.  Nezapomeňte odhlásit své děti i ve školní jídelně na další dny, rovněž do 12.00 hodin.