Výchovně vzdělávací činnost

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Každá škola si tak vytváří svůj program. Vedení školy a pedagogové musí respektovat požadavky, které by měly být v rámci tvorby a realizace Školních vzdělávacích programů dodrženy.

Školní vzdělávací program "HRAJEME SI SE VČELÍMI MEDVÍDKY"  je tříletý a je rozdělen do 5 bloků, Nabízí učitelům hlavní témata, konkrétní cíle a výstupy pro tvorbu třídního vzdělávacího programu.

Třídní vzdělávací program obsahuje jednotlivá témata, která jsou konkretizována v rámci každé třídy do činností, ve kterých pedagogové dbají na jejich vyvážený poměr pro tělesný, rozumový a citový rozvoj každého dítěte. Hlavní činností je hra, která je pro dítě přirozenou a nezbytnou činností. Pro nás je hlavním prostředkem ve výchovně vzdělávací práci. 


MŠ Dobroslavice

  • Příprava předškoláků na vstup do 1. třídy ZŠ bude probíhat METODOU DOBRÉHO STARTU. Je to osvědčená metoda jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Cílem této metody je zdokonalit souhru zraku, sluchu a pohybu, která je předpokladem pro usnadnění psaní a čtení. 
    • Tento program povede od října 2019 p. ředitelka Bc. Ivana Břusková.
    • STIMULAČNÍ PROGRAM MAXÍK - je určen pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Tento program povede od ledna 2020 p. učitelka Bc. Alena Musialová.


MŠ Děhylov

HLÁSKÁŘ - příprava předškoláků na vstup do 1. třídy ZŠ, metoda tréninku jazykových schopností podle D.B.Elkonina, hry s hláskami a písmeny ve slovech "písmenkové básničky", úkoly rozvíjející paměť.

Tento program povede od října 2019 p. učitelka Bc. Lenka Múdriková.

METODA DOBRÉHO STARTU - Je to osvědčená metoda jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Cílem této metody je zdokonalit souhru zraku, sluchu a pohybu, která je předpokladem pro usnadnění psaní a čtení.

Tento program povede od října 2019 p. učitelka Pavlína Vitásková.