Výchovně vzdělávací činnost

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Každá škola si tak vytváří svůj program. Vedení školy a pedagogové musí respektovat požadavky, které by měly být v rámci tvorby a realizace Školních vzdělávacích programů dodrženy.

Školní vzdělávací program "OD PODZIMU DO LÉTA, POHÁDKA K NÁM PŘILÉTÁ..."  je tříletý a je rozdělen do 4 bloků, Nabízí učitelům hlavní témata, konkrétní cíle a výstupy pro tvorbu třídního vzdělávacího programu.

Třídní vzdělávací program obsahuje jednotlivá témata, která jsou konkretizována v rámci každé třídy do činností, ve kterých pedagogové dbají na jejich vyvážený poměr pro tělesný, rozumový a citový rozvoj každého dítěte. Hlavní činností je hra, která je pro dítě přirozenou a nezbytnou činností. Pro nás je hlavním prostředkem ve výchovně vzdělávací práci.