Smyslová zahrada

Milí rodiče, děkujeme, že jste se zúčastnili jarních dílen v Dobroslavicích a v Děhylově a společně s dětmi sestavili ptačí budky a hmyzí hotel, které snad brzy budou zabydleny různorodými živočichy. Doufáme, že jste si čas strávený na našich zahradách užili. Níže si můžete prohlédnout fotodokumentaci z obou projektových dnů.

První událostí v rámci projektu bude jarní tvořivá dílnička pro děti a rodiče, společné odpoledne na školní zahradě, kde společně sestavíme ptačí budky a hmyzí hotel pro naši školní zahradu.

V rámci dotačního programu vyhlášeného Moravskoslezským krajem se nám podařilo získat dotaci pro náš nový projekt Smyslová zahrada. Cílem projektu je podpořit kladný vztah dětí k životnímu prostředí, přírodě a její ochraně. V rámci projektu vybudujeme společnými silami přírodní učebnu, kde bude možné děti vést k praktickým činnostem cíleným na...

Partneři