Školní jídelna

Stravné

Zajišťuje školní jídelna při ZŠ Hlučín, Hornická 7

  • Vedoucí školní jídelny: Lucie Železnovová

  • Č.Ú.:  35-1850404399/0800

  • Email: jidelna.zshornicka@seznam.cz

  • Telefon: 595 041 044, 725 061 415

Odhlášení stravy: den předem a to nejpozději do 11:30 hod. v MŠ