Projekty a dotace


Mateřská škola obdržela dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské Unie, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II, ve výši 424 561,00 Kč. 


Název projektu dle MS2014 + : MŠ Dobroslavice 63

Registrační číslo projektu dle MS 2014 + : CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010637

Doba trvání projektu: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020


Dotace na rozvojový program "Podpora vzdělávání cizinců ve školách" na rok 2019 z MŠMT, doba trvání projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Partneři