Projekty a dotace


Mateřská škola obdržela dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské Unie, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III.


Název projektu dle MS2014 + : MŠ Dobroslavice 80


Projekt DIGITALIZUJEME ŠKOLU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY-KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace, Slezská 23/41 obdrží částku 32. 000,-Kč.