Projekty a dotace


Mateřská škola obdržela dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské Unie, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III.


Název projektu dle MS2014 + : MŠ Dobroslavice 80


Partneři