Projekt Smyslová zahrada

01.04.2019

V rámci dotačního programu vyhlášeného Moravskoslezským krajem se nám podařilo získat dotaci pro náš nový projekt Smyslová zahrada. Cílem projektu je podpořit kladný vztah dětí k životnímu prostředí, přírodě a její ochraně. V rámci projektu vybudujeme společnými silami přírodní učebnu, kde bude možné děti vést k praktickým činnostem cíleným na kladný vztah k přírodě. Projekt se uskuteční během roku 2019 v obou našich školkách.

Plánujeme zakomponovat různé výukové prvky z přírodních materiálů, například: 

1. bosochodecký chodník, jehož části s pomocí dětí vyplníme drcenou kůrou, pískem, oblázky, šiškami, apod.; 

2. hotel pro hmyz, který děti pomůžou dostavět během dnů spojených s přeměnou zahrady; 

3. ptačí krmítko a pítko pro ptáčky, kde budeme společně s dětmi poskytovat ptáčkům v zimě krmivo a v létě vodu; 

4. vyvýšené záhony, které založíme společně s dětmi, rodiči a dalšími pomocníky, a kde budeme pěstovat rostliny (bylinky, květiny,...); 

5. ptačí budky, které si děti budou moci s malou pomocí poskládat.

Přírodně utvářená zahrada dětem dává možnost experimentovat s přírodními materiály, jako je hlína, dřevo, voda a rostliny, pozorovat zvířata a rostliny a bezprostředně prožívat střídání ročních období. V pestré přírodní zahradě se dítě stává součástí živého světa - procitá v něm zvídavost a badatelský duch. 

Díky přírodním prvkům na školní zahradě mateřské školy se děti naučí pozorovat přírodu jinýma očima a vnímat ji všemi smysly. Zapojeny jsou všechny lidské smysly - zrak, čich, sluch, hmat i chuť. Za pomoci smyslových dojmů si dítě osvojuje kvality jako je drsný, hladký, hlasitý a tichý, horký a studený, sladký a kyselý, nahoře a dole. Pozorováním, hmatáním, čicháním i opakovaným pozorováním se zostřují jeho smysly a jeho vnímavost. Zejména menší děti nevnímají své okolí prostřednictvím svých duševních schopností, tedy na základě myšlení a představování, ale především prostřednictvím smyslů, své činnosti a svého těla. Pestré, různorodé okolí podporuje celostní vývoj dítěte v každém jeho věku.

Zpět do složky
Smyslová zahrada